© Copyright 1997 - , All rights reserved

® giữ bản quyền nội dung trên website này.

Vị trí giàn khoan (chấm đen vuông) mà Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: PVN Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng...
điện thoại smartphone